Kutatás

A projektben négy szellemi eredményt terveztünk. Az első, a „Decline the Gap”, azaz a szakadék csökkentése címet viseli. A tevékenység vezetője  a széles önkéntes szakértői bázissal rendelkező Országos GyermekvédőLiga volt.
A tevékenységeket Simon Dávid vezette, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Statisztikai Tanszékének oktatója.
A projekt ezen fázisa a bullyingról  és NEET emberekről szóló háttérinformációk szisztematikus átvilágítására összpontosított.
Világszerte számos tanulmány jelent meg a zaklatásról, de főként pszichológiai és gyermekvédelmi szempontból, és jóval kevesebb ismeret gyűlt össze a társadalmi-gazdasági tényezőkről, amelyek a NEET-emberek szempontjából döntő fontosságúak lehetnek.
A projektben elvégeztük az összegyűjtött anyagok szisztematikus másodelemzését.
A következő lépésben egy szójegyzéket (glosszáriumot) dolgoztunk ki a projekt fő témáiról. A szójegyzék összefoglalja és tisztázza a zaklatással és a NEET fiatalokkal kapcsolatos fogalmakat. Összegyűjtötte és szerkesztette Tausz Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézetének oktatója, professor emerita. Egyben ő a  projekt szakmai vezetője is.
Az adatgyűjtést két szakaszban valósítottuk meg: feltáró szakasz (fókuszcsoportok) és ismeretbővítő szakasz (online kérdőív).
Az adott témával kapcsolatos ismerethiánynak megfelelően fókuszcsoportokkal tervezzük a feltáró fázist, ahol a partnerek két különálló, 2-2,5 órás vezetett beszélgetés (fókuszcsoport) során gyűjtjötték össze a terület szakértőinek és a NEET-fiatalok véleményét. A beszélgetéseknek kösöznhetően mindkét témában részletes képet kaptunk.
A fókuszcsoportokat Magyarországon, Horvátországban, Spanyolországban és Olaszországban szerveztük, és a moderátorok, valamint a technikusok mellett összesen 58 fő vett részt rajtuk. 29 NEET fiatal és 29 segítő támogatta munkánkat 4 országban.

A fókuszcsoportok eredményeinek feldolgozása után online felmérést valósítottunk meg a NEET-fiatalok és szakértők számára. Ebben a fázisban kiértékeltük a fókuszcsoportok eredményeit és megállapításait, és feltártuk az összegyűjtött tudás esetleges hiányosságait. Minden partner (kivéve az AKNOW-t, amely a digitalizálásért felelős) részt vett ebben a fázisban.

A „Decline the Gap” tevékenység részeként 544 NEET-fiataltól és 197 segítőtől gyűjtöttünk válaszokat, akik kitöltötték kérdőívünket. A válaszok segítenek abban, hogy jobban megértsük a fiatalok és segítőik nézeteit és elvárásait a zaklatással, a tanulással, a digitális világgal, a hozzáféréssel és a beavatkozással kapcsolatban. Ezek az eredmények alapul szolgálnak majd a többi belső indikatív felmérés tartalmának és módszertanának kialakításához is.

A felmérésről szóló összefoglaló és tanulmány aább található és le is tölthető.  

Glosszárium

Ebben a dokumentumban összegeztük a bullyinggal és a NEET-fiatalokkal kapcsolatos szavakat angol nyelven, annak érdekében, hogy a partnerek közötti megértést segítsük a megvalósítás során.

Kutatási összefoglaló

Ebben a dokumentumban a megvalósult kutatás eredményeit összegezzük röviden.

Kutatási jelentés

Ebben a dokumentumban a megvalósult kutatás  eredményeit összegezzük.