FÖBB TEVÉKENYSÉGEINK

A projekt bemutatása

Az Európai Unió célkitűzései között központi szerepet játszik az ifjúsági  munkanélküliség szintjének csökkentése és a munkanélküliség hatásainak enyhítése. Az EUROSTAT (2018-as) adatai szerint a NEET-fiatalok aránya – Magyarország kivételével – a partnerországokban magasabb, mint az európai átlag. Általánosságban a NEET-fiatalokra jellemző az alacsony iskolai végzettség, a szegénység, és a szegénység generációk közötti átörökítése miatt kedvezőtlen viselkedésminták, elsősorban a helyzet megváltoztatásához szükséges motiváció hiánya.

A fiatalok különösen ki vannak téve az online zaklatás minden formájának. Egyes kockázati tényezők növelik a zaklatás valószínűségét (az elkövetők gyakran egyben áldozatok is). A társadalmilag kirekesztett, alulképzett csoportok tagjai vagy valamilyen testi elváltozással élők veszélyeztetettebbek, mint a társaik. Mindemellett az online zaklatást gyakran a valós térben zajló agresszió és bántalmazás kíséri.

A NEET-fiatalok az olyan rendszeres tevékenységek  hiányában, mint a munka és a tanulás, több időt töltenek a kibertérben, és gyakrabban válnak zaklatás, emberkereskedelem vagy szexuális kizsákmányolás áldozatává.

A projekt fő célja, hogy öt európai országban megelőzze és csökkentse a zaklatás elterjedtségét a NEET-fiatalok körében azáltal, hogy fejleszti a felnőttoktatók, oktatók, szociális munkások és más szolgáltatók eszköztárát, hogy képessé tegye őket a jelenség felismerésére, a zaklatás szereplőinek támogatására, a zaklatók viselkedési mintáinak átalakítására és a passzív szemtanúk aktivizálására.

A projekt közvetlen célcsoportját a felnőttoktatók, oktatók, szociális munkások és a segítő szakmák egyéb képviselői, közvetett célcsoportját pedig a NEET-ek alkotják.

A projekt első szakaszában megvalósult kutatás a háttérinformációk szisztematikus átvilágítására összpontosít. A zaklatásról több tanulmány is megjelent, de elsősorban pszichológiai és gyermekvédelmi szempontból, és sokkal kevesebb ismeret gyűlt össze a társadalmi-gazdasági tényezőkről, amelyek a NEET-fiatalok szempontjából döntő fontosságúak lehetnek.

A közvetlen célcsoport (pedagógusok, oktatók, szociális munkások stb.) számára egy digitális kézikönyv is készül, amely többek között a zaklatásról, a különböző közösségi médiaplatformokról, a digitális kompetenciákról, az innovatív oktatási módszerekről stb. tartalmaz információkat. 

Részben oktatási céllal, részben pedig azért, hogy helyet adjon a szereplők közötti különböző interakcióknak, egy képzési platform kerül kialakításra. Itt a pedagógusok megoszthatják majd problémáikat és a legjobb gyakorlatokat; a fiatalok segítséget kérhetnek a tanulási folyamat során vagy abban az esetben, ha bántalmazást tapasztalnak.

Végül, de nem utolsósorban pedig egy online játék kerül kifejlesztésre, amely az IKT összes új lehetőségét felhasználja, különösen a játékos, interaktív és részvételi funkciókat, hogy érzékenyítse mind a két csoport tagjait.

Akikkel találkozhatsz

GYIK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.