A Say No Bullying athéni képzése kiváló lehetőséget biztosított, hogy a részvetők elmélyedjenek a NEET fiatal  felnőttekkel folytatott professzionális segítő munkában.
A jelenség részletes feltárása után, konkrét eszközöket, technikákat, és egy jól használható, mindenki számára hozzáférhető fejlesztő játékot kaptak a jelenlévők, melyeket a további képzők képzésében, illetve a célcsoporttal való közös munkában egyaránt sikerrel alkalmazni tudnak.
A különböző nemzetiségű és más-más szakterületről érkező szakemberek interprofesszionális együttműködés részeként betekintést nyerhettek egymás munkájába.
Ez azért kiemelten fontos, mert egyik országban sincs kifejezetten a célcsoporttal foglalkozó szervezet, vagy segítői hálózat.
 
 
Az első napon a felvezetés, témára való ráhangolódás után megismerhették a célcsoporttal foglalkozó legaktuálisabb a kutatásokat, a célcsoport számát, összetételét, kilátásait, illetve körvonalazódott miért fontos ezzel a témával foglalkozni és miben segít ebben maga a projekt.
 
A második képzési nap a NEET célcsoporton belül speciális szükségletű személyekkel foglalkozott, mint a szociális alapellátásban megjelenő fiatalok, a fogyatékossággal, vagy pszichiátriai zavarral élő személyek, valamint a NEET anyák.
A harmadik nap témája a cyberbullying volt, illetve a NEET személyek áldozattá válásának folyamata. Emellett megismerhettünk  módszertani innovációkat a folyamat megfékezésére.
 
A negyedik nap témája az internet biztonság illetve módszertani technikák az áldozatok támogatására, önbecsülésük fejlesztésére, erősítésére, többek közt resztoratív technikákat, coaching technikákkal ismerkedhettek meg.
Az utolsó napon maga a képzési anyag, illetve a fejlesztő játék került fókuszba, szakmai konzultácó során  ezek további fejlesztése valósult meg.
 
A képzés jó hangulatban, konstruktívan zajlott, a képzésen túli lehetőség nyílt szocializálódni, közös programokat szervezni, a csoporttagok között informális kapcsolatok alakultak.